Chiangmai Vista
Home | Vista Variety | Vista Movie | Show time

12/29/15

เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ใคร่ขอภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอำนวยอวยพรให้ลูกค้าวิสต้าทุกท่านและครอบครัวรวมถึงพนักงานวิสต้าของเราทุกคนจงมีแต่ความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หวังอะไรก็ขอให้สมหวังทุกประการและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวิสต้าเราด้วยดีเสมอมา...

12/23/15

สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนเก่าๆที่นิวซีแลนด์ครับปีหนึ่งช่วงใกล้คริสต์มาสก็ต้องหา
เวลาไปทักทายกัน ไปครั้งนี้ได้มีโอกาสไปดูบ้านเก่าของผมที่ต้องถูกรื้อถอนหลังจากแผ่นดินไหวเมื่อปี2010หลังจากที่รัฐบาลซื้อต่อไปเพื่อทำการทุบทิ้งเพราะบริเวณที่ผมอยู่พื้นดินยุบตัวไม่สามารถพักอาศัยได้อีกต่อไปแถมให้ราคาถึง3เท่าตัวที่ผมซื้อมาก็ถือว่ายุติธรรมดี ลูกๆก็เสียใจเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้หลายปีระหว่างที่พวกเขาศึกษาอยู่ที่นั่น อีกทั้งการไปครั้งนี้ได้มีโอกาสไปโรงเรียนที่ผมส่งนักเรียนจากพระหฤทัยฯระหว่างพักร้อนบ้านเรามาเรียนภาษา3ปีซ้อนแล้วพอดีเขามีการมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบพอดีมีนักเรียนไทยคนหนึ่งจบและได้รับรางวัลในฐานะนักกีฬาดีเด่นประจำปีจึงอยู่ร่วมกับเขาด้วย ปีหน้าจะเป็นปีที่4ที่เราจะส่งเด็กอีกครับ เพราะ3ครั้งที่ผ่านมาผู้ปกครองและเด้กที่ไปได้รับความสนุกสนานมากจึงบอกต่อจนได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจให้ลูกๆเขาไปกันอีกครับ..น่าดีใจครับ สวัสดี...